ElektroCrack

Wordelektrocrack:Een spel over elektriciteit

Speel het spel

Om in de klas te spelen

  • Herhaal de leerstof met de leerlingen
  • 8 keuzethema's, aansluitend bij de leerdoelen
  • 3 moeilijkheidsniveaus

DOWNLOAD hier de HANDLEIDING

Individuele versie voor de leerlingen

  • Test jouw kennis over elektriciteit
  • Een raadselachtige omgeving
  • Al spelend leren

Intro Elektrocrack

Word Elektrocrack is een educatief en interactief klasspel. Leerkrachten van de eerste graad van het secundair onderwijs kunnen de module gebruiken in hun lessen Techniek.

Het opzet is:

  • De kennis van de leerlingen over de wereld van elektriciteit te verbeteren en de instroom van technisch begaafde leerlingen in de elektrotechnische opleidingen en beroepen te verhogen.
  • Lessen Techniek op een interactieve en ludieke manier in te vullen en tegelijk de specifieke leerinhoud rond elektriciteit te herhalen.

Online versie voor leerlingen

Leerlingen die het spel alleen willen verder spelen, kunnen terecht op de (vereenvoudigde) online versie op de website (geen login nodig).

Moedig uw leerlingen aan om het spel geregeld online te spelen zodat ze hun elektrotechnische kennis op een ludieke manier opfrissen

Screenshots

Publieken thema'svan de vragen

Publiek

De educatieve spelmodule 'Word Elektrocrack' sluit aan bij de lessen Techniek voor de leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs. De vragen en thema's rond elektriciteit en elektrotechniek die in deze educatieve spelmodule opgenomen zijn, refereren dan ook aan de leerdoelen van het vak Techniek.

Thema's van de vragen

De vragen voor 'Word Elektrocrack' zijn ontleend aan de eindtermen voor de eerste graad en moeten de leerlingen vertrouwd maken met elektriciteit.

1. Eenheden, grootheden en formules: afmetingen en maateenheden herkennen, en basisformules kennen.

2. Veiligheid in het beroep: meetinstrumenten behoorlijk gebruiken; kennis van de diverse beroepen.

3. Geleiders en isolatiemateriaal: herkenning en oordeelkundig gebruik van basismateriaal zoals geleiders en isolerende stoffen.

4. Gereedschap: de belangrijkste werktuigen herkennen en oordeelkundig gebruiken.

5. Energie: de verschillende energiebronnen identificeren.

6. Meten: de nodige meetpunten gebruiken om een opdracht uit te voeren.

7. Schematische symbolen: eenvoudige documenten met plannen en schema's ontcijferen en oordeelkundig gebruiken.

8. Praktische proeven: blijk geven van creativiteit tijdens korte praktische proeven.

Waarschuwing

Dit educatieve spel is niet bedoeld om leerlingen te evalueren. Het is wel een handig hulpmiddel om de leerstof te herhalen.

Spelopties

Tal van opties voor een persoonlijk resultaat. Geen enkele school, leraar of klas is gelijk. Dit interactieve spel is daarom zeer flexibel opgevat.

Om dit instrument af te stemmen op de doelgroep, bieden we de (praktijk)leraar of opleider enkele keuzemogelijkheden:

1. De moeilijkheidsgraad: keuze uit 'eenvoudig', 'gemiddeld' en 'moeilijk'.

2. Het onderwerp: de vragen zijn opgebouwd rond 8 thema's.

3. Het soort vragen: meerkeuzevragen of praktische proeven (met het nodige materiaal).

4. De duur van het spel: afhankelijk van het tijdsbestek kan men modules inlassen. Een theoretische vraag duurt 1 à 2 minuten; voor de praktische proeven (thema 8) heeft men 10 à 15 minuten nodig.

5. Het aantal spelers: het is een individueel spel, waarin elke leerling een rol krijgt als robot en afzonderlijk zijn kennis test. Maar men kan de robots ook groeperen en teams tegen elkaar laten spelen.

Voorbereidingvan de quiz

Welkom in de wereld van elektriciteit! Hoog tijd om aan het eerste deel van dit interactieve spel te beginnen!

De quiz vergt weinig voorbereiding: schrijf je gewoon in! Inschrijving en deelname zijn helemaal GRATIS.

Als leraar kan u zich registreren door een login aan te maken.

Waarvoor dient de login?

1. U kan een quiz opstellen voor uw leerlingen en die op elk moment aanpassen.

2. U kan uw persoonlijke quiz in klasverband projecteren en spelen.

3. U kan het educatieve spel online aanpassen en verbeteren.

4. U kan uw leerlingen via mail correcties /een diploma opsturen.

5. Voor de vragen hebt u de keuze uit 8 thema's en 3 moeilijkheidsniveaus. U kan ook vrij kiezen hoe lang het spel duurt.

6. Om het spel voor te bereiden, hebt u een internetverbinding nodig. Om het spel te spelen, is toegang tot het web eveneens handig in de klas, maar het kan ook zonder.

7. Download en print documenten in een oogwenk.

8. Speel een gedeelte van het spel in de klas: maak gebruik van een projector.

Download

Download de eenvoudige handleiding en maak uw eigen quiz!

De campagne'Stroom-Opwaarts'

Vormelek is het opleidingscentrum voor alle werkgevers en werknemers in de sector. Stroomopwaarts

Onze samenleving heeft technisch talent nodig. Als leraar bent u de aangewezen persoon om de leerlingen te informeren over de diverse mogelijkheden. U kent immers hun vaardigheden het best.

Wij willen u zo goed mogelijk helpen bij uw taak. Dankzij onze waardevolle pedagogische instrumenten waarmee u boeiende lessen kan geven en projecten opzetten, maakt u de leerlingen warm voor de wereld van de techniek.

Wellicht hebt u in uw klas wel enkele leerlingen die dol zijn op techniek of elektriciteit. Binnenkort moeten zij een belangrijke beslissing nemen. Misschien kan u hen aanraden een technische opleiding te volgen? Beslist een goede keuze, want ze kunnen hun troeven ontwikkelen en aan het einde van de rit wacht hen met zekerheid een boeiende baan.

Vormelek helpt bij alle initiatieven om opleidingen elektriciteit op topniveau te ontwikkelen en te promoten. Opleiders en (praktijk)leraars kunnen er terecht voor leermiddelen en promotiemateriaal. De betrokkenen uit het onderwijs maken graag gebruik van de informatie uit de elektrotechnische sector die Vormelek voor hen bundelt en verzamelt.

Contact

Speel het spel als student

Speel ElectroCrack online!

Duur van het spel in minuten

Moeilijkheid